Bildgalleri Länkar Litteratur Synpunkter på hemsidan?  Kontakta webmaster@nph.nu Medlemssida

Redan medlem? Klicka här  för att logga in på  medlemsdelen

Litteratur NPHT

Nordisk Pappershistorisk Förening


Nordic Paper History AssociationNPHT 2016

NPHT 2016, innehållsförteckning per nummer. Klicka på bilden av omslaget  för att läsa hela.

Nummer 1


Orförandens rader

2

Den moderna posthanteringen, med kuvert och frimärken, började i England   Lennart Stolpe   

3

Vilhelm Lemchens receptbok   Per Jerkeman   

5

Papirkvalitetens invirkning på fiksativ brukt i Thomas Fearnleys tegninger   Tina Grette Poulsson

6

Frövifors Pappersbruksmuseum   Mikael Tiderman   

9

Pappershistorian fortsätter!   Esko Häkli    

11

Papirindustrins Tekniske Forening 100 år   Jan-Erik Levlin    

12

Den första sulfatmassafabriken i Sverige   Per Jerkeman   

13

Papperets kinesiska bakgrund - i ny belysning   Esko Häkli

14

Vi är nu Nordisk Pappershistorisk Förening!   

16

Nordisk Pappershistorisk Förening, årsmöte 1-3 juni 2016 i Karlstad, Sverige   

16

Call for papers   

16

0 NPHT 2016 nr1 webb.pdf

Nummer 2


Ordförandens spalt

18

Om betydelsen av Hillringsbergs träsliperier för utvecklingen av Billerud AB   Lennart Stolpe

19

I Värmland dominerades 1900-talets skogsindustri av tre storbolag  Carl Håkansson, Lennart Källén och Lennart Stolpe   

20

Lennart Åkesson och hans fabrik   Esko Häkli   

23

Jacob Christian Schäffers papireksperimenter   Kari Greve  

27

Papirfremstilling på en gammel hollandsk vindmølle   Ingelise Nielsen   

28

Papperets universalvälde   

30

Handgjort   Alf Henrikson   

31

Kallelse till årsmöte 2016   

32

NPH årsmöte 2016 i Karlstad   

32

NPHT nr2 2016 WEBB.pdf NPHT nr3 2016 Webb.pdf

Nummer 3


Ordförandens spalt   

34

Skoghall, från sulfitmassabruk till kartongfabrik  Carl Håkansson    

35

Förpackningspapper, skrivpapperets oglamorösa men duktiga syster   Lennart Stolpe   

37

Tage Jonsson berättar:   Arbetet på en gammal sulfi tfabrik under 1950-talet    

40

Tiger og Løve! - papirhistorisk jakt blant NBs bokskatter    Nina Hesselberg-Wang   

43

 Papirindustrien i Värmland   Kari Greve  

47

NPHT nr4 2016 Webbversion.pdf

Nummer 4


Ordförandens spalt  

50

Tumba bruksmuseum i Kungl. Myntkabinettets regi    Richard Kjellgren   

51

Att uppföra ett strömslukande pappersbruk    Kristina Söderholm

52

Framställning av transparent papper: en historisk sammanfattning   Kathleen Mühlen Axelsson   

54

”Papper och massa i Sverige” – en hyllning till ett storverk     Lennart Eriksson   

56

 Historik över mina 40 års tjänstgöring vid GustafsforsFabrikers AB och AB Billingsfors-Långed  Bertil Birkfeldt    

59

Dekorert papir   Nina Hesselberg-Wang   

64