Bildgalleri Länkar Litteratur Synpunkter på hemsidan?  Kontakta webmaster@nph.nu Medlemssida

Redan medlem? Klicka här  för att logga in på  medlemsdelen

Litteratur NPHT

Nordisk Pappershistorisk Förening


Nordic Paper History AssociationFöreningens intresseområden omfattar såväl traditionell som en mera teknologi- och industribaserad pappershistoria. Den förra inriktningen har traditionellt varit den starkare inom pappershistorisk forskning och även inom NPH:s verksamhet, den senare linjen har stärkts efter sekelskiftet

Inom den traditionella inriktningen är viktiga frågor t.ex.

- handpapperstillverkning

- vattenmärken

- musei- och biblioteksverksamhet

Inom den mera teknologi- och industribaserade inriktningen är

- pappersprodukternas

- tillverkningsprocessernas

- förädlingsledens

- den processbaserade industrins

historiska utveckling viktiga intresseområden.

Även papperets kulturhistoria och roll i samhället är viktiga frågor för NPH.

Föreningen inriktar sig främst på utvecklingen i Norden.


Klicka här för att läsa föreningens stadgar

Klicka här för en beskrivning av föreningens historia


Ordförande: Lennart Eriksson  lennarteriksson.ele@gmail.com
Sekreterare: Jan-Erik Levlin  jan-erik.levlin@iki.fi

Kassör: Richard Kjellgren, Richard.Kjellgren@shm.se

Hur du blir medlem får du reda på genom att klicka här: Jag vill bli medlem I NPH


Medlemsavgifter


Personlig medlem:

Sv. 300 SEK, Dk. 205 DKR,

No. 260 NOK, Fi. 30 EUR


Institutioner och företag.

Sv. 600 SEK, Dk. 410 DKR,

No. 500 NOK, Fi. 60 EUR


Ständig medlem

Privat: Sv. 6000 SEK, Dk. 4100 DKR, No. 5200 NOK, Fi. 600 EUR

Institutioner och företag: Sv. 30 000 SEK, Dk. 20 500 DKR, No. 25 000 NOK,

Fi. 3 000 EUR


Första året halv avgift om man blir medlem före 1/7. Efter detta datum ingen avgift första

året.

Hel avgift från år 2


Konto för inbetalning

Danska medlemmar: Den Danske bank, konto 4310662372
Finska medlemmar: Nordea IBAN: FI48 1028 3500 0442 01
Norska medlemmar: Skandiabanken IBAN: NO7597104367295
Svenska medlemmar:  Plusgiro 85 60 71-6


Om NPH