Bildgalleri Länkar Litteratur Synpunkter på hemsidan?  Kontakta webmaster@nph.nu Medlemssida

Redan medlem? Klicka här  för att logga in på  medlemsdelen

Litteratur NPHT

Nordisk Pappershistorisk Förening


Nordic Paper History AssociationFöreningens intresseområden omfattar såväl traditionell som en mera teknologi- och industribaserad pappershistoria. Den förra inriktningen har traditionellt varit den starkare inom pappershistorisk forskning och även inom NPH:s verksamhet, den senare linjen har stärkts efter sekelskiftet

Inom den traditionella inriktningen är viktiga frågor t.ex.

- handpapperstillverkning

- vattenmärken

- musei- och biblioteksverksamhet

Inom den mera teknologi- och industribaserade inriktningen är

- pappersprodukternas

- tillverkningsprocessernas

- förädlingsledens

- den processbaserade industrins

historiska utveckling viktiga intresseområden.

Även papperets kulturhistoria och roll i samhället är viktiga frågor för NPH.

Föreningen inriktar sig främst på utvecklingen i Norden.


Klicka här för att läsa föreningens stadgar

Klicka här för en beskrivning av föreningens historia


Ordförande: Lennart Eriksson  lennarteriksson.ele@gmail.com
Sekreterare: Jan-Erik Levlin  jan-erik.levlin@iki.fi

Kassör: Richard Kjellgren, Richard.Kjellgren@shm.se

Hur du blir medlem får du reda på genom att klicka här: Jag vill bli medlem I NPH


Medlemsavgifter


Enskild medlem:

Sv. 300 SEK, Dk. 205 DKR,

No. 260 NOK, Fi. 30 EUR


Institutioner, bibliotek m. fl .

Sv. 600 SEK, Dk. 410 DKR,

No. 500 NOK, Fi. 70 EUR


Aktiebolag

Sv. 1100 SEK, Dk. 720 DKR,

No. 900 NOK, Fi. 110 EUR


Första året halv avgift om man blir medlem före 1/7. Efter detta datum ingen avgift första året.
Hel avgift från år 2.


Konto för inbetalning

Danska medlemmar: Den Danske bank, konto 4310662372
Finska medlemmar: Nordea IBAN: FI48 1028 3500 0442 01
Norska medlemmar: Skandiabanken IBAN: NO7597104367295
Svenska medlemmar:  Plusgiro 85 60 71-6


Om NPH