Bildgalleri Länkar Litteratur Synpunkter på hemsidan?  Kontakta webmaster@nph.nu Medlemssida

Redan medlem? Klicka här  för att logga in på  medlemsdelen

Litteratur NPHT

Nordisk Pappershistorisk Förening


Nordic Paper History AssociationFöreningens intresseområden omfattar såväl traditionell som en mera teknologi- och industribaserad pappershistoria. Den förra inriktningen har traditionellt varit den starkare inom pappershistorisk forskning och även inom NPH:s verksamhet, den senare linjen har stärkts efter sekelskiftet

Inom den traditionella inriktningen är viktiga frågor t.ex.

- handpapperstillverkning

- vattenmärken

- musei- och biblioteksverksamhet

Inom den mera teknologi- och industribaserade inriktningen är

- pappersprodukternas

- tillverkningsprocessernas

- förädlingsledens

- den processbaserade industrins

historiska utveckling viktiga intresseområden.

Även papperets kulturhistoria och roll i samhället är viktiga frågor för NPH.

Föreningen inriktar sig främst på utvecklingen i Norden.


Klicka här för att läsa föreningens stadgar

Klicka här för en beskrivning av föreningens historia


Ordförande: Hans Norrström  hans.norrstrom@afconsult.com

Sekreterare: .Tina Grette Poulsson tina.poulsson@nasjonalmuseet.no

och kassör: Richard Kjellgren, Richard.Kjellgren@shm.se

Hur du blir medlem får du reda på genom att klicka här: Jag vill bli medlem I NPH


Medlemsavgifter


Enskild medlem:

Sv. 250 SEK, Dk. 170 DKR,

No. 210 NOK, Fi. 25 EUR


Institutioner, bibliotek m. fl .

Sv. 400 SEK, Dk. 340 DKR,

No. 420 NOK, Fi. 50 EUR


Aktiebolag

Sv. 900 SEK, Dk. 600 DKR,

No. 750 NOK, Fi. 90 EUR


Konto för inbetalning

Danska medlemmar: Den Danske bank, konto 4310662372

Finska medlemmar: Nordea IBAN: FI40 1309 3000 2150 87

Norska medlemmar: Skandiabanken IBAN: NO7597104367295

Svenska medlemmar:  Plusgiro 85 60 71-6


Om NPH