Bildgalleri Länkar Litteratur Synpunkter på hemsidan?  Kontakta webmaster@nph.nu Medlemssida

Redan medlem? Klicka här  för att logga in på  medlemsdelen

Litteratur NPHT

Nordisk Pappershistorisk Förening


Nordic Paper History AssociationNPH:s historia

Styrelseledamöter i NPH  från 1968 och framåt

Det var så det började

När NPH fyllde 10 år 1978 skrev dåvarande ordföranden Jan Olof Rudén en liten artikel i NPH-nytt om hur starten gick till. Klicka på rubriken så kommer du till en avskrift av artikeln. Observera att NPH:s inriktning har förändrats något under årens lopp, artikeln är ett intressant tidsdokument.

NPH:s arkiv

Nordisk Pappershsitorisk Förenings arkiv för åren 1973-1992 överlämnades till Riksarkivet i april 1993 . Klicka på rubriken för att läsa en beskrivning av arkivet. Genom att klicka på  NPH:s arkiv hos Riksarkivet kan man se vilka dokument i föreningens arkiv som hittills är registrerade och ordnade.