Bildgalleri Länkar Litteratur Synpunkter på hemsidan?  Kontakta webmaster@nph.nu Medlemssida

Redan medlem? Klicka här  för att logga in på  medlemsdelen

Litteratur NPHT

Nordisk Pappershistorisk Förening


Nordic Paper History AssociationAnmälan om medlemskap

Vill du bli medlem i Nordisk Pappershistorisk Förening?
Skicka då ett e-postmeddelande till webmaster@nph.nu  med rubriken ”Jag vill bli medlem i NPH”
Skriv sedan i texten ditt namn, adress, e-postadress och telefonnummer. En ansökan innebär också att du samtycker till att finnas med i vårt elektroniska medlemsregister som uppfyller kraven i datasäkerhetslagen GDPR.

Du registreras som medlem efter att ha betalt  medlemsavgiften, se nedan. Ange på inbetalningen ditt namn och att den avser medlemsavgift i NPH. I medlemsavgiften ingår en prenumeration på Nordisk Pappershistorisk Tidskrift.

Medlemsavgifter


Enskild medlem:

Sv. 250 SEK, Dk. 170 DKR,

No. 210 NOK, Fi. 25 EUR


Institutioner, bibliotek m. fl .

Sv. 400 SEK, Dk. 340 DKR,

No. 420 NOK, Fi. 50 EUR


Aktiebolag

Sv. 900 SEK, Dk. 600 DKR,

No. 750 NOK, Fi. 90 EUR


Konto för inbetalning

Danska medlemmar: Den Danske bank, konto 4310662372

Finska medlemmar: Nordea IBAN: FI40 1309 3000 2150 87

Norska medlemmar: Skandiabanken IBAN: NO7597104367295

Svenska medlemmar:  Plusgiro 85 60 71-6