Bildgalleri Länkar Litteratur Synpunkter på hemsidan?  Kontakta webmaster@nph.nu Medlemssida

Redan medlem? Klicka här  för att logga in på  medlemsdelen

Litteratur NPHT

Nordisk Pappershistorisk Förening


Nordic Paper History AssociationAnmälan om medlemskap

Vill du bli medlem i Nordisk Pappershistorisk Förening?
Skicka då ett e-postmeddelande till webmaster@nph.nu  med rubriken ”Jag vill bli medlem i NPH”
Skriv sedan i texten ditt namn, adress, e-postadress och telefonnummer. En ansökan innebär också att du samtycker till att finnas med i vårt elektroniska medlemsregister som uppfyller kraven i datasäkerhetslagen GDPR.

Du registreras som medlem efter att ha betalt  medlemsavgiften, se nedan. Ange på inbetalningen ditt namn och att den avser medlemsavgift i NPH. I medlemsavgiften ingår en prenumeration på Nordisk Pappershistorisk Tidskrift.

Medlemsavgifter


Enskild medlem:

Sv. 300 SEK, Dk. 205 DKR,

No. 260 NOK, Fi. 30 EUR


Institutioner, bibliotek m. fl .

Sv. 600 SEK, Dk. 410 DKR,

No. 500 NOK, Fi. 70 EUR


Aktiebolag

Sv. 1100 SEK, Dk. 720 DKR,

No. 900 NOK, Fi. 110 EUR


Första året halv avgift om man blir medlem före 1/7. Efter detta datum ingen avgift första året.
Hel avgift från år 2.


Konto för inbetalning

Danska medlemmar: Den Danske bank, konto 4310662372
Finska medlemmar: Nordea IBAN: FI48 1028 3500 0442 01
Norska medlemmar: Skandiabanken IBAN: NO7597104367295
Svenska medlemmar:  Plusgiro 85 60 71-6