Bildgalleri Länkar Litteratur Synpunkter på hemsidan?  Kontakta webmaster@nph.nu Medlemssida

Redan medlem? Klicka här  för att logga in på  medlemsdelen

Litteratur NPHT

Nordisk Pappershistorisk Förening


Nordic Paper History AssociationNordisk Pappershistorisk Tidskrift

NORDISK PAPPERSHISTORISK TIDSKRIFT (FÖRE 1990 NPH-NYTT)


Föreningen ger ut Nordisk Pappershistorisk Tidskrift, NPHT, fyra gånger per år. Tidskriften ingår i medlemsavgiften och medlemskap i föreningen är det enda sättet att prenumerera. Tidskriften innehåller artiklar, recensioner och bilder med anknytning till pappershistoria. Huvudredaktör är Lennart Stolpe, Säffle, Sverige.


Senaste årets NPHT kan läsas och laddas ned av medlemmar genom att logga in på medlemssidan. . Icke medlemmar får vänta ett år på den elektroniska versionen.
Tidigare årgångar av tidskriften kan laddas ned som pdf-fil. Klicka på resp. årgång nedan så kommer du till en sida där du kan läsa innehållsförteckningen och ladda ned de nummer du önskar.  Den senaste årgångens nummer kan laddas ned först ett år efter utgivningen. Årgångarna 2009 och senare är ursprungliga digitala filer, tidigare årgångar är scannade tryckta tidskrifter, varför kvaliteten på dessa kan vara något lägre. pdf-filer läser man lämpligen  med programmet Acrobat Reader ver 7.0 eller senare version.