Bildgalleri Länkar Litteratur Synpunkter på hemsidan?  Kontakta webmaster@nph.nu Medlemssida

Redan medlem? Klicka här  för att logga in på  medlemsdelen

Litteratur NPHT

Nordisk Pappershistorisk Förening


Nordic Paper History AssociationÅrsmötet


Föreningens årliga medlemsmöten är en viktig del av verksamheten och alternerar mellan de nordiska länderna. Medlemsmötet 2019 ägde rum i Norge och Finland står som värd för mötet 2020.


Medlemsmötet omfattar föreningsstämma, seminarium med föredrag av intresse för föreningens medlemmar samt studiebesök vid t.ex. massa- och pappersbruk, förädlingsanläggningar, museer, arkiv, bibliotek samt institutioner för papperskonservering.

En sammanfattning av verksamheten för det föregående året finns i förvaltningsberättelsen som presenteras vid föreningsstämman. För att läsa förvaltningsberättelsen för de senaste åren, klicka nedan på respektive årtal.

Verksamhet

NORDISK PAPPERSHISTORISK TIDSKRIFT

Föreningen ger ut Nordisk Pappershistorisk Tidskrift, NPHT, fyra gånger per år. Tidskriften ingår I medlemsavgiften. Nuvarande huvudredaktör är Lennart Stolpe, Sverige.

Tidskriften innehåller artiklar och annat material med anknytning till pappershistoria, liksom rapportering om samt anmälningar och recensioner av nyutkommen litteratur inom området.

Klicka på rubriken ovan så kommer du till ett register varifrån äldre årgångar av tidskriften kan laddas ned.

NPHT - Nordisk Pappershistorisk Tidskrift ges ut fyra gånger årligen.


NPH årsmöte i Drammen, Norge, juni 2019. Rundresa till bruk längs Drammensvass-draget och årsmöte med föredrag på Nasjonalbiblioteket I Oslo. Bilden från Kistefos med træsliberimuseum och skulpturpark. NPHT nr 4 INTERNETversion 2017-11-07.pdf