Bildgalleri Länkar Litteratur Synpunkter på hemsidan?  Kontakta webmaster@nph.nu Medlemssida

Redan medlem? Klicka här  för att logga in på  medlemsdelen

Litteratur NPHT

Nordisk Pappershistorisk Förening


Nordic Paper History AssociationIPH  = INTERNATIONAL ASSOCIATION OF PAPER HISTORIANS

Internationell förening för organisationer och enskilda med intresse för pappershistoria och bokhistoria. Anordnar en kongress vartannat år

TUMBA BRUKSMUSEUM

Del av Statens Historiska Museer. I fyra hus inom bruksområdet finns utställningar om brukets historia, papperets och sedlarnas historia och mycket mer.

SKOGSINDUSTRIERNA, INDUSTRIHISTORISKA UTSKOTTET

Främjar industri- och kulturhistorisk forskning om svensk pappers- och massaindustri. Ger ut bokserien “Papper och massa i ……….

NÄTVERKET FÖR PAPPERSMAKARE I SVERIGE (Ligger nere för närvarande)
Länkar till muséer med pappersanknytning och till handpappersmakare I Sverige


PAPPER OCH MASSA I VÄRMLAND

Beskrivning av och kompletterande material för boken “Papper och massa I Värmland”

IAPMA, THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF HAND PAPERMAKERS AND PAPER ARTISTS

IAPMA unites more than 470 members in 40 countries: artists, paper makers, scientists, conservators, historians, educators from schools and universities, museum officials and people interested in and fascinated by paper in the broadest sense.


Länkar

NATIONELLA FÖRENINGAR utanför Norden.

Länk via IPH:s hemsida

RESEARCH INSTITUTE OF PAPER HISTORY AND TECHNOLOGY

Amerikansk organisation med Museum of International Paper History

ROBERT C. WILLIAMS PAPER MUSEUM

Pappershistoriskt museum vid Georgia Tech, Atlanta, USA

NPH:S ARKIV HOS RIKSARKIVET

En förteckning över föreningens dokument som förvaras hos riksarkivet

RIKSARKIVET, PAPPERSHISTORISKA SAMLINGEN

En förteckning över innehållet i pappershistoriska samlingen hos riksarkivet, den s.k. Liljedahlska samlingen.

Övergivna platser En hemsida av Jan Jörnmark,docent vid Chalmers och Göteborgs Handelshögskola, med mängder av bilder från förfalllna miljöer vid nedlagda industrier, bl.a. flera f.d.massa- och pappersbruk. ValLis Clausa, Moulin A papier Presentation av handpappersbruket i Fontaine de Vaucluse i Frankrike

ÖSJÖFORS HANDPAPPERSBRUK
film från 1924 på youtube. Klicka på rubriken

KVARNBYNS HANDPAPPERSBRUK Handpappersbruk, arbetslivsmuseum och butik i Mölndal. Klicka på rubrik eller logo.

LESSEBO HANDPAPPERSBRUK
Lessebo handpappersbruk har en lång industrihistoria. Förutom tillverkning av handgjort papper har vi även konferens-, musei- och galleriverksamhet i lokalerna. Klicka på rubrik eller logo.