Bildgalleri Länkar Litteratur Synpunkter på hemsidan?  Kontakta webmaster@nph.nu Medlemssida

Redan medlem? Klicka här  för att logga in på  medlemsdelen

Litteratur NPHT

Nordisk Pappershistorisk Förening


Nordic Paper History AssociationNPHT 2023

Nummer 1

sida

 Ordförandens rader. Lennart Eriksson

2

Rundvirans historia. Carl Håkansson

3

 Mera om tjärhandlare Scharin. Åke Hansson

6

Pappersingenjören Axel Solitander, en urstark politisk drivkraft för

skogsindustrin i Finland under mellankrigstiden. Sakari Siltala

7

Fiskeby - en koncern med anor från 1637. Lennart Eriksson, Lennart Stolpe

9

Några axplock ur bokserien ”Papper och massa i Sverige”.  Lennart Eriksson

16

 Vilken ytvikt hade papper för 200 år sedan? Lennart Stolpe

17

 Om papperet och pappersanvändningen på Raseborgs slott 1395 - 1435. Tapio Salminen

18

 Einar Bøhmer in memoriam. Kari Greve

23

NPHs årsmøte 6. - 8. juni 2023 i Fredrikstad. Kari Greve

24

NPHT 2023-1_web.pdf NPHT 2023, innehållsförteckning per nummer. Klicka på bilden av omslaget  för att läsa hela.

Nummer 2

sida

Ordförandens rader. Lennart Eriksson

26

Jylhävaara. Från en liten företagsverkstad till en internationell

maskintillverkare. Annikki Vehniäinen  

27

Konkurrenter till Fourdriniermaskinen i början av 1800-talet. Lennart Stolpe

29

Hur skickliga var handpapperstidens arkformare? Lennart Eriksson

31

Sulfatmassan som stridsäpple i Finland. Esko Häkli

32

De engelske papirmagere på Ørholm-Nymølle. Ingelise Nielsen

37

Billingsfors - en liten koncern i Dalsland 1944 - 1967. Lennart Eriksson, Lennart Stolpe

40

Informasjon før NPHs årmøte i Fredrikstad 6.-8. juni 2023. Kari Greve

47

Program. Kari Greve

48

NPHT 2023-2_hela_red1.pdf