Bildgalleri Länkar Litteratur Synpunkter på hemsidan?  Kontakta webmaster@nph.nu Medlemssida

Redan medlem? Klicka här  för att logga in på  medlemsdelen

Litteratur NPHT

Nordisk Pappershistorisk Förening


Nordic Paper History AssociationNPHT 2022

NPHT 2022, innehållsförteckning per nummer. Klicka på bilden av omslaget  för att läsa hela.

Nummer 1

sida

Ordförandens rader. Nu är det dags att betala medlemsavgiften för 2022.  Lennart Eriksson

2

En stor bok om ett litet bruk. Munkedals Bruk 150 år. Per Jerkeman

3

NSSC-massa– en relativt marginell företeelse i Sverige.  Lennart Eriksson, Lennart Stolpe

4

Hedersmedlemmar i NPH. Lennart Eriksson

7

Pappershandeln i den nya tidens Europa - ny forskning, nya resultat och ny terminologi. Tapio Salminen

8

En liten berättelse om Rottneros bruk. Mikael Bouveng

8

Sveriges äldsta(?) kartongmaskin i drift stängdes 2021. Lennart Stolpe

10

Theisens Papirværk. En kludemølle ved Vordingborg i Danmark. Ole Schovsbo

11

Pankakoski träsliperi och kartongfabrik. Jukka Kilpeläinen

14

Världens äldsta sulfitmassafabrik läggs ner efter 138 år. En personlig betraktelse. Lennart Stolpe

17

Några gamla pressklipp. Lennart Stolpe

22

Program för NPH:s årsmöte i Åbo, Finland, 2022-06-07-- 06-09. Jan-Erik Levlin, Pekka Rautalahti

24

NPHT 2022-1_hela_red.pdf

Nummer 2

sida

Ordförandens rader.  

2

”Dekorert papir. En fargesprakende kilde til bokhistorisk kunnskap.” Bokanmeldelse. Kari Greve

3

Skogsindustrin i Kemi snart 150 år. Jukka Laitinen

5

Värmlands enda handbokbindare söker en efterträdare.Lennart Stolpe

11

Returfiberanvändningen i Sverige - en historia om uppgång och nedgång. Lennart Eriksson, Lennart Stolpe

14

Pappers 100 År. Kamp, Konflikt, Kultur. Bokanmälan. Lennart Stolpe

22

En bok om Theisens Papirværk. Per Jerkeman

24

NPH årsmöte i Åbo, Finland, 7 - 9 juni 2022

24

NPHT 2022-2_1_web_1.pdf

Nummer 3

sida

Ordförandens rader. Lennart Eriksson

50

Åbotrakten och papperstillverkningens tidiga utveckling i Finland Esko Häkli

51

Papirhistorie i Finlands eldste by. NPH:s årsmøte i Åbo 7. - 9. juni 2022, Kari Greve

55

Papperssnören och spinnpapper, Lennart Stolpe

57

Värmländska handpappersbruket Gullsby lever upp på Gammelvala, Carl Håkansson

59

O.Y. Dubrovka - en norsk - finsk pappersfabrik vid floden Neva i Ryssland, Jouni Matula

61

Sveriges första papper baserat på trädmaterial? Lennart Eriksson

64

"Med kraft och framgång" Gunnar Sundblad - den siste brukspatronen. Bokanmälan, Esko Häkli

65

 Hur bra var Carl Daniel Ekmans sulfitmassa egentligen? Lennart Eriksson

67

 Något om filtar och papperstillverkning Lennart Stolpe

70

NPHT 2022-3_slutlig_220820_red.pdf

Nummer 4

sida

Ordförandens rader. Lennart Eriksson

72

Slipmassaindustrins historia och utveckling i Finland 1850-1937 . Magnus Diesen

75

Dundermedlet Airwic. Jan-Olof Hesselstedt, Mats Lunnemar

77

Bruksorter som blev bandymetropoler. Lennart Eriksson

77

Papirhistorie i Krems. 36. IPH-kongress, Krems. Kari Greve

78

 Kustu - bergsrådet Gustaf Serlachius. Jan-Erik Levlin

80

"Scharins" - en liten koncern med tillverkning av slipmassa. Lennart Eriksson

83

Några minnen från tidig NPH-tid. Jan-Olof Rudén  

89

Billeruds AB:s första pappersbruk 100 år. Lennart Stolpe

90

Svensk papperstillverkning under 60 år återspeglat i Nordisk Familjebok. Lennart Stolpe

96

NPHT 2022-4_hela_web.pdf