Bildgalleri Länkar Litteratur Synpunkter på hemsidan?  Kontakta webmaster@nph.nu Medlemssida

Redan medlem? Klicka här  för att logga in på  medlemsdelen

Litteratur NPHT

Nordisk Pappershistorisk Förening


Nordic Paper History AssociationNPHT 2021

Nummer 1

sida

Ordförandens rader. Lennart Eriksson

2

En gammal almanacka kan berätta mycket. Lennart Stolpe

3

Sulfatmassatillverkningen i Sverige från starten 1888 till idag. Del 2: Utvecklingen i Sverige - fabrikerna och föregångarna. Lennart Eriksson, Lennart Stolpe

5

Om kopiering av pappersdokument.  Lennart Stolpe

13

De svenska massa- och papperskoncernernas utveckling. Del 3: Kopparfors – en koncern med för stora syskon. Lennart Eriksson, Lennart Stolpe

18

Världens äldsta sulfit- och sulfatmassafabriker finns i samma svenska företag, Nordic Paper. Lennart Stolpe

23

Kallelse till NPHs årsmöte 2021

24

Dags att betala medlemsavgift för 2021

24

NPHT 2021-1_web.pdf NPHT 2021, innehållsförteckning per nummer. Klicka på bilden av omslaget  för att läsa hela. NPHT 2021-2_web.pdf

Nummer 2

sida

Ordförandens rader. Lennart Eriksson

2

Kaltimo pappfabrik 1897 – 1953. Jukka Kilpeläinen

27

Kalle i Billerud. En hedersman som levde ett strävsamt liv. Lennart Hellgren, Bertil Jansson

29

Den rökgrå eminensen – R. Erik Serlachius liv och tid. Jan-Erik Levlin

30

Skjern Papirfabrik. Danmarks sidste papirfabrik. Keld Dalsgaard Larsen

33

Raffinörmassatillverkningen i Sverige från starten 1956 till idag. Lennart Eriksson, Lennart Stolpe

39

Guldkorn från äldre nummer av NPHT

47

Ny katalog med eksempler på historiske hollandske vannmerker. Kari Greve

48