Bildgalleri Länkar Litteratur Synpunkter på hemsidan?  Kontakta webmaster@nph.nu Medlemssida

Redan medlem? Klicka här  för att logga in på  medlemsdelen

Litteratur NPHT

Nordisk Pappershistorisk Förening


Nordic Paper History AssociationNPHT 2021

Nummer 1

sida

Ordförandens rader. Lennart Eriksson

2

En gammal almanacka kan berätta mycket. Lennart Stolpe

3

Sulfatmassatillverkningen i Sverige från starten 1888 till idag. Del 2: Utvecklingen i Sverige - fabrikerna och föregångarna. Lennart Eriksson, Lennart Stolpe

5

Om kopiering av pappersdokument.  Lennart Stolpe

13

De svenska massa- och papperskoncernernas utveckling. Del 3: Kopparfors – en koncern med för stora syskon. Lennart Eriksson, Lennart Stolpe

18

Världens äldsta sulfit- och sulfatmassafabriker finns i samma svenska företag, Nordic Paper. Lennart Stolpe

23

Kallelse till NPHs årsmöte 2021

24

Dags att betala medlemsavgift för 2021

24

NPHT 2021-1_web.pdf NPHT 2021, innehållsförteckning per nummer. Klicka på bilden av omslaget  för att läsa hela. NPHT 2021-2_web.pdf

Nummer 2

sida

Ordförandens rader. Lennart Eriksson

26

Kaltimo pappfabrik 1897 – 1953. Jukka Kilpeläinen

27

Kalle i Billerud. En hedersman som levde ett strävsamt liv. Lennart Hellgren, Bertil Jansson

29

Den rökgrå eminensen – R. Erik Serlachius liv och tid. Jan-Erik Levlin

30

Skjern Papirfabrik. Danmarks sidste papirfabrik. Keld Dalsgaard Larsen

33

Raffinörmassatillverkningen i Sverige från starten 1956 till idag. Lennart Eriksson, Lennart Stolpe

39

Guldkorn från äldre nummer av NPHT

47

Ny katalog med eksempler på historiske hollandske vannmerker. Kari Greve

48

Nummer 3

sida

Ordförandens rader. Lennart Eriksson

50

Handpapperstillverkning i Asien. Håkan Kolmodin

51

 Skjern Papirfabrik, Danmarks sidste papirfabrik…… Del 2. Keld Dalsgaard Larsen

54

Träförädlingsindustrins utveckling och nordiskt samarbete. Ett finländskt

typfall från pionjärtiden. Reinhold Enqvist

58

Årets utställningar på Frövifors pappersbruksmuseum. Lennart Stolpe

61

Formar och vattenmärken ur Tumba bruksmuseums samlingar. Richard Kjellgren

63

Lessebo handpappersbruk. Christina Guttiérrez Malmbom

67

Historien om Matfors, en gång Europas största slipmassabruk. Anders Luthbom

69

NPHT 2021-3, slutlig_web.pdf NPHT 2021-4_hela_red.pdf

Nummer 4

sida

Ordförandens rader. Lennart Eriksson

74

Christian Storjohann, en värmländsk visionär, Claes Åkerblom

75

Nina Hesselberg-Wang: Bokkunst. (Bokanmeldelse), Ola Søndenå  

79

"Heri er ingen Mangansulfat p.g.a. Krigen!" Om råstofforsyningen til Silkeborg papirfabrik i 1940’erne, Ingelise Nielsen

80

De svenska massa- och papperskoncernernas utveckling. Rosendahlsverken - den första och mest kortlivade koncernen, Lennart Eriksson, Lennart Stolpe

85

Massa- och pappersbruk på vykort, Lennart Stolpe  

92

Tre papperssläkter Rosenqvist i Småland , Torbjörn Rosenqvist  

95