Bildgalleri Länkar Litteratur Synpunkter på hemsidan?  Kontakta webmaster@nph.nu Medlemssida

Redan medlem? Klicka här  för att logga in på  medlemsdelen

Litteratur NPHT

Nordisk Pappershistorisk Förening


Nordic Paper History AssociationNPHT 2020

Nummer 1

sida

Ordförandens rader. Hans Norrström

2

 Sulfitmassatillverkningen i Sverige – från starten i Bergvik 1874 och Carl Daniel Ekman till idag. Del 2.Carl Daniel Ekman och andra svenska föregångsmän Lennart Eriksson, Lennart Stolpe

3

Gamla tidningsnotiser Lennart Stolpe

7

Friskt blick på norsk papirhistorie i den tidligste perioden 1695-1760 Del 2. Nina Hesselberg-Wang , Chiara Palandri

8

Romantikk og butikk., Grønvold Papirfabrikk i Drammen Reidar Heieren

13

 Kvinnliga chefer inom svensk massa- och papperstillverkning fram till mitten av 1900-talet Lennart Eriksson

18

Välkommen till årsmötet 2020 i Finland! Jan-Erik Levlin

24

CALL FOR PAPERS. IPH Congress 2020, Washington DC, September 15-18

24

NPHT 2020-1_red.pdf NPHT 2020-2_final_200318_web.pdf

Nummer 2

sida

Ordförandens rader. Hans Norrström

26

Papper av vitmossa – kan det vara något? Lennart Eriksson

32

Sulfitmassatillverkningen i Sverige–från starten i Bergvik 1874 och Carl Daniel Ekman till idag. Del 3. Utvecklingen i Sverige i kvantitativa termer. Lennart Eriksson,Lennart Stolpe

33

Gamla presskklipp.

39

Ett Värmlandsepos. Sven Rydholms minnen från sitt yrkesliv. Hans Norrström

40

Paper comes to the north.Sources and trade routes of paper in the baltic sea region 1350 - 1700. Doktorsavhandling av Nils Lindberg. Lennart Stolpe

41

 Pappershistoria och högklassig konst i Mänttä. Jukka Kilpeläinen

46

 Handpappersbruken i Sverige, geografisk fördelning. Lennart Stolpe

47

Programmet för NPH:s årsmöte i Åbo, Finland, 10.06-12.06.2020. Yrjö-Pekka Rautalahti,

Jan-Erik Levlin

48