Bildgalleri Länkar Litteratur Synpunkter på hemsidan?  Kontakta webmaster@nph.nu Medlemssida

Redan medlem? Klicka här  för att logga in på  medlemsdelen

Litteratur NPHT

Nordisk Pappershistorisk Förening


Nordic Paper History AssociationNPHT 2019

NPHT 2019, innehållsförteckning per nummer. Klicka på bilden av omslaget  för att läsa hela.

Nummer 1


Ordförandens spalt

2

Slipmassatillverkningen i Sverige - från starten 1858 till idag. Del 2, Lennart Ericsson, Lennart Stolpe

3

Offergaver av papir i Kina, Sabine Schachtner, Kari Greve

11

Oy Stockfors Ab 1902 – 1997 Jukka Kilpeläinen, Jan-Erik Levlin

13

Lim & Handtryck AB - Bevarar ett värdefullt kulturarv,  Bertil Mark

15

Stipendium till Kathleen Mühlen Axelsson från Gösta Liljedahls fond

17

Gösta Liljedahls fond för pappershistorisk forskning och dess historia

17

Slutet på historien? Recension, Esko Häkli

18

Stöd föreningens jubileumsfond  

19

NPHT, en källa att ösa ur för den som är intresserad av pappershistoria, Lennart Stolpe

19

NPHs årsmøte i Norge 5. - 7. juni 2019, Kari Greve

20

NPHT 2019-1_2_red.pdf NPHT 2019-2_1_web.pdf

Nummer 2


Ordförandens rader

22

Gutenberg och boktryckarkonsten.  Per Jerkeman

23

Peter Klason – Sveriges första vetenskapsman inom kemisk massaframställning. Lennart Eriksson

26

Lumppapperstillverkningen i Finland.   Jan-Erik Levlin

31

Sodamassatillverkning i Sverige – en kort epok under 1800-talets andra

hälft. Del 1. Bakgrund, process, uppfinnare och entreprenörer. Lennart Eriksson, Lennart Stolpe

34

Fabrikkene langs Drammensvassdraget. Reidar Heieren

38

Kistefos - tresliperi og kunsthall. Kari Greve

39

 NPHs årsmøte i Norge 5. – 7. juni 2019, slutligt program. Kari Greve

40

NPHT 2019-3_red.pdf

Nummer 3


Ordförandens rader

42

Drammensvassdraget – kunst og industri. NPH årsmøte. 2019 Kari Greve

43

 Lumppapperstillverkningen i Finland. Del 2, Maskinpappersbruken. Jan-Erik Levlin

47

Beretning fra konferencen "Paper Trade in Early Modern Europe: Practices, Materials, Networks". Ingelise Nielsen

51

Sodamassatillverkning i Sverige - en kort epok under 1800-talets andra

hälft. Del 2., Anläggningar för framställning av sodamassa. Lennart Eriksson,Lennart Stolpe

53

Hyllningsvisa till papperstillverkningens pionjärer under 2000 år.  N-Ö Drim

60

Kort rapport från årsmötet med Nordisk Pappershistorisk Förening på

Nasjonalbiblioteket i Oslo 2019-06-07

60

NPHT 2019-4_1_web.pdf

Nummer 4


Ordförandens rader

62

Friskt blick på norsk papirhistorie i den tidligste perioden 1695-1760. Del 1. Nina Hesselberg-Wang, Chiara Palandri

63

Astrid Cleve – mest omskrivna svenska kvinna som ägnat sig åt skogsindustriell forskning? Lennart Eriksson

68

Stort tack för bidrag till Jubileumsfonden! 70

70

Sulfitmassatillverkningen i Sverige–från Bergvik 1874 och Carl Daniel Ekman till idag. Del 1 Lennart Eriksson,Lennart Stolpe

71

Jan-Erik Levlin Halmmassatillverkning i Finland Jan-Erik Levlin

79

Något om Gutenberg Per Jerkeman

80