Bildgalleri Länkar Litteratur Synpunkter på hemsidan?  Kontakta webmaster@nph.nu Medlemssida

Redan medlem? Klicka här  för att logga in på  medlemsdelen

Litteratur NPHT

Nordisk Pappershistorisk Förening


Nordic Paper History AssociationNPHT 2018

NPHT 2018, innehållsförteckning per nummer. Klicka på bilden av omslaget  för att läsa hela.

Nummer 1


Ordförandens spalt

2

 Nordisk Pappershistorisk Tidskrift och dess historia Lennart Stolpe

3

Några klipp ur NPH-Nytt/NPHT under årens lopp Lennart Stolpe

5

Unica – den svenska vulkanfibern  Per Jerkeman

16

Att göra skillnad - ingenjörer berättar Jan-Erik Levlin

17

Axplock ur ”Papper och massa i Sverige”  Lennart Eriksson

18

Call for papers IPH congress 2018  

19

Stöd utgivningen av Nordisk Pappershistorisk Tidskrift! Jan-Erik Levlin

20

Välkommen till årsmötet 2018 i Stockholm! Per Jerkeman

20

NPHT 2018-1_4_web.pdf NPHT 2018-2_web.compressed.pdf

Nummer 2


Ordförandens spalt

22

Papperstillverkningen i Stockholm har varit föga framgångsrik, Per Jerkeman  

23

Slipmassatillverkningen i Sverige – från starten 1858 till idag. Del 1

Lennart Eriksson, Lennart Stolpe

25

 Vägen mot hållbarhet - Historien om skogsindustrins miljöarbete.

Bokrecension  Kristina Söderholm

35

Axplock ur “Papper och massa i Sverige” Lennart Eriksson

36

 Elis Bosæus - den tidiga svenska massa- och pappersindustrins stora historieskrivare

Lennart Eriksson

38

 Pappersmöbler Lennart Stolpe

39

Årsmötesinbjudan 2018 och kallelse till årsmöte

40

NPHT 2018-3_2_red.pdf

Nummer 3


Ordförandens spalt

42

NPH 50 år – jubileumsårsmøtet i Stockholm, 6. – 8. juni 2018 Kari Greve

43

 Jan Olof Rudén, föreningens ordförande 1973-1992, minns stiftandet 1968 Jan-Olof Rudén

46

 Några glimtar från den tidiga branschgemensamma forskningen i Sverige  Lennart Eriksson

47

Rethinking corporate governance Sven-Erik Sjöstrand

48

Upp och ner med svenskt tidningspapper Anders Luthbom

49

Wellpappmarknaden växer  Gunilla Jönson

50

 Skogsindustrins miljöarbete Hans Norrström

51

Hur digitaliseringen påverkar bibliotek och arkiv Per Cullhed

53

Sveriges första kvinnliga VD i skogsindustrin Stina Blombäck

55

Närmsta 50 åren? - Tillbakablick och framåtblick Bengt Nippe Hylander

58

Stöd utgivningen av Nordisk Pappershistorisk Tidskrift!

59

Två skaldestycken N.Ö. Drim

60

NPHT 2018-4_web.pdf

Nummer 4


Ordförandens spalt

62

NPH. En 50-årig historia. Föreningens bakgrund och utveckling. Lennart Stolpe

63

Organisationer för pappershistoria. Lennart Stolpe

66

Säkerhet och sedelpapper. Richard Kjellgren

67

Tervakoski, Finlands äldsta papperbruk i drift, har fyllt 200 år  Jan-Erik Levlin

70

 IPH, International Association of Paper Historians og dess historie  Anna-Grethe Rischel

73

 Internasjonale papirhistorikere i Ghent  Kari Greve

75

 Filigranologi, ”en icke föraktlig historiens hjälpvetenskap”  Lennart Stolpe

78

 Axplock ur bokserien ”Papper och massa i Sverige” Lennart Eriksson

79

 Christian Valeur 1924–2018. In memoriam  Per Jerkeman

80