Bildgalleri Länkar Litteratur Synpunkter på hemsidan?  Kontakta webmaster@nph.nu Medlemssida

Redan medlem? Klicka här  för att logga in på  medlemsdelen

Litteratur NPHT

Nordisk Pappershistorisk Förening


Nordic Paper History AssociationNPHT 2018

NPHT 2018, innehållsförteckning per nummer. Klicka på bilden av omslaget  för att läsa hela.

Nummer 1


Ordförandens spalt

2

 Nordisk Pappershistorisk Tidskrift och dess historia Lennart Stolpe

3

Några klipp ur NPH-Nytt/NPHT under årens lopp Lennart Stolpe

5

Unica – den svenska vulkanfibern  Per Jerkeman

16

Att göra skillnad - ingenjörer berättar Jan-Erik Levlin

17

Axplock ur ”Papper och massa i Sverige”  Lennart Eriksson

18

Call for papers IPH congress 2018  

19

Stöd utgivningen av Nordisk Pappershistorisk Tidskrift! Jan-Erik Levlin

20

Välkommen till årsmötet 2018 i Stockholm! Per Jerkeman

20

NPHT 2018-1_4_web.pdf NPHT 2018-2_web.compressed.pdf

Nummer 2


Ordförandens spalt

22

Papperstillverkningen i Stockholm har varit föga framgångsrik, Per Jerkeman  

23

Slipmassatillverkningen i Sverige – från starten 1858 till idag. Del 1

Lennart Eriksson, Lennart Stolpe

25

 Vägen mot hållbarhet - Historien om skogsindustrins miljöarbete.

Bokrecension  Kristina Söderholm

35

Axplock ur “Papper och massa i Sverige” Lennart Eriksson

36

 Elis Bosæus - den tidiga svenska massa- och pappersindustrins stora historieskrivare

Lennart Eriksson

38

 Pappersmöbler Lennart Stolpe

39

Årsmötesinbjudan 2018 och kallelse till årsmöte

40