Bildgalleri Länkar Litteratur Synpunkter på hemsidan?  Kontakta webmaster@nph.nu Medlemssida

Redan medlem? Klicka här  för att logga in på  medlemsdelen

Litteratur NPHT

Nordisk Pappershistorisk Förening


Nordic Paper History AssociationNPHT 2017

NPHT 2017, innehållsförteckning per nummer. Klicka på bilden av omslaget  för att läsa hela.

Nummer 1


Ordförandens spalt

2

Till pappersmaskinens historik  Hans Anstrin    

3

Axplock ur ”Papper och massa i Sverige”    Lennart Eriksson

6

Bildandet av Örebro Pappersbruksarbetarefackförening   Kristina Söderholm

8

Förpackningspapperens historia Jan-Erik Levlin

10

En blädderbok om papper   Per Jerkeman   

11

Långed – en bildberättelse   Per Jerkeman   

11

Møte ved det europeiske papirets vugge   Kari Greve   

12

Konsul Flensburgs sodamassafabrik i Gävle Lennart Stolpe   

14

Stilblommor och grodor   Lennart Stolpe    

15

Tack Esko!

15

Nya medlemmar i NPH   

16

Välkommen till årsmötet 2017 i Finland!   

16

NPHT nr1 2017 WEBB.pdf