Bildgalleri Länkar Litteratur Synpunkter på hemsidan?  Kontakta webmaster@nph.nu Medlemssida

Redan medlem? Klicka här  för att logga in på  medlemsdelen

Litteratur NPHT

Nordisk Pappershistorisk Förening


Nordic Paper History AssociationC.J. Jansson-Trapappers Fabrikation.pdf

Carl Johan Janssons bok  “Praktisk Handbok iTräpappers Fabrikation jemte Kartonpapps Tillverkning af  Slipad hvitträmassa.”

Boken skrevs 1878 och är den första boken på svenska om massa- och papperstillverkning. Jansson skrev den under sin tid vid Nokias träsliperi I Finland. Men finns kvar endast i ett litet antal exemplar. Förklaringen lär vara att hans arbetsgivare köpte upp hela upplagan som inte hade sålts och förstörde den, i avsikt att förhindra konkurrenter att komma över den värdefulla kunskapen. Boken finns här tillgänglig Isom en pdf-fil  av ett nytryck från 1925 med ett mycket intressant förord av Ingvald Sourander

Pappershistoriska dokument

Christian Valeur har skrivit fyra av de tolv böckerna I Skogsindustriernas serie “Massa och papper i …..” där han grundligt har behandlat den norrländska skogsindustrins historia.

Hans “Skogsindustrin - en berättelse om Norrlands viktigaste näring”, är ett särtryck på tio sidor ur Skogshistoriska sällskapets årsbok 2014, och finns finns nu för nedladdning. Klicka på bilden av titelsidan till vänster.

 

“Chartis” av Joakim Balck är en akademisk avhandling i två delar som framlades i Lund 1746 och 1748. Den lär vara den första beskrivningen av papperstillverkning i Sverige. Jan Olof Rudén, en gång NPH-ordförande, har översatt den från latin och låtit trycka en faximilupplaga, som han också lagt ut på nätet. Klicka på titelsidan till vänster för att följa länken.

I NPHT nr 2 2015 finns en artikel av Torbjörn Helle med titeln Papiret og trykkehistorien. På grund av utrymmesbrist i pappersupplagan av NPHT kunde inte de vackra illustrationerna i originalartikeln läggas med. Vi publicerar därför här en digital upplaga av artikeln med alla illustrationer på plats.


Gosta Liljedahl Filigranologi. Om vattenmarken i papper.pdf

FlLIGRANOLOGI Om vattenmärken i papper och dessas historia

En pedagogisk och intressant introduktion till filigranologin. Ur Daedalus 1960 (sid 119-137) . Klicka på bilden av förstasidan eller på titeltexten ovan för att ladda ned artikeln.

Astrid Cleve - den mest omskrivna svenska kvinna som ägnat sig åt skogsindustriell forskning?

En förkortad artikel med denna rubrik finns publicerad i NPHT nummer 4 2019. Den fullständiga texten kan laddas genom att klicka på rubriken ovan

Kvinnliga chefer inom svensk massa- och pappersindustri
 – när, var och hur. Lennart Eriksson


En förkortad version av denna artikel publicerades i  NPHT nr 1, 2020. Den behandlade tiden fram till 1950-talet, medan den fullständiga artikeln behandlar tiden fram till hösten 2019. Artikeln kan laddas ned som pdf-fil genom att klaicka på rubriken ovan.