Bildgalleri Länkar Litteratur Synpunkter på hemsidan?  Kontakta webmaster@nph.nu Medlemssida

Redan medlem? Klicka här  för att logga in på  medlemsdelen

Litteratur NPHT

Nordisk Pappershistorisk Förening


Nordic Paper History AssociationNyheter och evenemang

Utlagt datum

2018-05-05

GDPR. Detta är namnet på en ny datasäkerhetslag som gäller från 25 maj 2018. I den finns skärpta föreskrifter om elektroniska personregister, t.ex. medlemsregister för föreningar. Den gäller alltså även NPH:s medlemsregister. Detta innebär att den som finns med I vårt medlemsregister register skall ha gett sitt personliga samtycke till detta, ha rätt att få reda på vilka uppgifter som finns I registret, kunna ändra sina personliga uppgifter samt strykas ur registret om man så önskar.
NPH:s medlemsregister är synnerligen okomplicerat och innehåller enbart namn och postadress, nödvändiga för distribution av NPHT och faktura på medlemsavgift. För dem som tillåter detta finns även e-postadress och telefonnummer i registret, detta för att underlätta kommunikationen med medlemmarna. Registret finns i sin helhet endast hos vår kassör. På vår medlemssida, där det krävs inloggning, finns medlemslistor för varje land i form av pdf-filer. Dessa listor innehåller endast namn och adress, samt i förekommande fall, namn på företag/institution där personen står som mottagare av NPHT.

2019-01-15

En ny inloggningsrutin har införts för medlemssidan. De medlemmar som vi har e-postadress till har fått inloggningsuppgifter via personlig e-post. Den som saknar inloggningsuppgifter kan skicka ett e-postmeddelande till webmaster@nph.nu för att få dessa.

2019-02-15

NPHT nr 1, 2018 finns nu att ladda ned och läsa.
Nr 1, 2019 finns att ladda ned för medlemmar på medlemssidan

2019-03-25

NPHT nr 2, 2018 finns nu att ladda ned och läsa.
Nr 2, 2019 finns att ladda ned för medlemmar på medlemssidan

2019-06-25

Bilder från årmötet 2019 finns att se genom att klicka här.

2019-06-25

Föreningens nya stadgar antagna vi årsmötet 2019 I Oslo

2019-06-25

Förvaltningsberättelsen för 2018, godkänd vid årsmötet 2019