Bildgalleri Länkar Litteratur Synpunkter på hemsidan?  Kontakta webmaster@nph.nu Medlemssida

Redan medlem? Klicka här  för att logga in på  medlemsdelen

Litteratur NPHT

Nordisk Pappershistorisk Förening


Nordic Paper History AssociationNyheter och evenemang

Utlagt datum

2016-01-22

2018-02-16

Bilder från årsmötet 2017 i Finland

2018-02-16

NPHT nr 1 2018 finns nu tillgänglig för medlemmar. Logga in på medlemssidan Den kommer också via post.

NPHT nr 1 2017 finns nu tillgänglig för nedladdning för alla.

CALL FOR PAPERS IPH CONGRESS 2018 – BELGIUM / GHENT SEPTEMBER 19-23 . Whereas the focus at the meetings in Valencia and Italy was on the period before the 18th century, the focus in Ghent will be on “The industrial age of paper and the potentials of industrial archeology to write modern paper history”.
Klicka på rubriken för att ladda ned fullständig inbjudan

2018-01-26

Kallelse till årsmötesförhandlingar 2018, klicka här.

Inbjudan till årsmöte och årsmötesprogram, klicka här.

2018-03-14

2018-03-27

NPHT nr 2, 2017 finns nu att ladda ned och läsa.
Nr 2, 2018 finns att ladda ned för medlemmar på medlemssidan

2018-05-05

GDPR. Detta är namnet på en ny datasäkerhetslag som gäller från 25 maj 2018. I den finns skärpta föreskrifter om elektroniska personregister, t.ex. medlemsregister för föreningar. Den gäller alltså även NPH:s medlemsregister. Detta innebär att den som finns med I vårt medlemsregister register skall ha gett sitt personliga samtycke till detta, ha rätt att få reda på vilka uppgifter som finns I registret, kunna ändra sina personliga uppgifter samt strykas ur registret om man så önskar.
NPH:s medlemsregister är synnerligen okomplicerat och innehåller enbart namn och postadress, nödvändiga för distribution av NPHT och faktura på medlemsavgift. För dem som tillåter detta finns även e-postadress och telefonnummer i registret, detta för att underlätta kommunikationen med medlemmarna. Registret finns i sin helhet endast hos vår kassör. På vår medlemssida, där det krävs inloggning, finns medlemslistor för varje land i form av pdf-filer. Dessa listor innehåller endast namn och adress, samt i förekommande fall, namn på företag/institution där personen står som mottagare av NPHT.

OBS!! Sista dag för anmälan till årsmötet  är 14 maj

2018-05-07