Bildgalleri Länkar Litteratur Synpunkter på hemsidan?  Kontakta webmaster@nph.nu Medlemssida

Redan medlem? Klicka här  för att logga in på  medlemsdelen

Litteratur NPHT

Nordisk Pappershistorisk Förening


Nordic Paper History AssociationNordisk pappershistorisk bibliografi. Supplement 1: 1977-1979. Bilaga till NPH-Nytt 1979

Nordisk pappershistorisk bibliografi

Nordisk pappershistorisk bibliografi t.o.m. 1976. Bilaga till NPH-Nytt 5 (1977):3

Nordisk pappershistorisk bibliografi. Supplement 2: 1979-1981. NPH-Nytt 2/1981

Nordisk pappershistorisk bibliografi. Supplement 3: 1981-1983. NPH-Nytt 11 (1983) Nr. 2, s. 87-95

Nordisk pappershistorisk bibliografi. Supplement 4: 1983-1985. NPH-Nytt 2/1985


Nordisk pappershistorisk bibliografi. Supplement 5: 1985-1987. NPH-Nytt 4/1987

Nordisk pappershistorisk bibliografi. Supplement 6: 1987-1989.  NPH-Nytt 2/1989

Nordisk pappershistorisk bibliografi. Supplement 7: 1989-1991. NPH-Nytt 4/1991

Nordisk pappershistorisk bibliografi. Supplement 8: 1991-1998. Bilaga till Nordisk pappershistorisk tidskrift 3-4/2001

Pappershistorisk bibliografi, Sverige 1998-2013


Pappershistorisk bibliografi, Finland 1999-2013


Pappershistorisk bibliografi, Norge 1999-2013