Bildgalleri Länkar Litteratur Synpunkter på hemsidan?  Kontakta webmaster@nph.nu Medlemssida

Redan medlem? Klicka här  för att logga in på  medlemsdelen

Litteratur NPHT

Nordisk Pappershistorisk Förening


Nordic Paper History AssociationLitteratur

Papperets kronologi. Årtal i urval  

En kronologi som belyser papperstillverkningens utveckling, först och främst i Norden.

Nordisk pappershistorisk bibliografi,


Nordisk Pappershistorisk Tidskrift

Tidigare årgångar i pdf-format. Äldre årgångar tillkommer successivt.

Pappershistoriska dokument

Här hittar  du intressanta dokument och skrifter av intresse för den som är intresserad av papperets historia.