Bildgalleri Länkar Litteratur Synpunkter på hemsidan?  Kontakta webmaster@nph.nu Medlemssida

Redan medlem? Klicka här  för att logga in på  medlemsdelen

Litteratur NPHT

Nordisk Pappershistorisk Förening


Nordic Paper History AssociationHem

Senaste nytt (se även sidan “Nyheter och evenemang”

2018-05-05

GDPR. Detta är namnet på en ny datasäkerhetslag som gäller från 25 maj 2018. I den finns skärpta föreskrifter om elektroniska personregister, t.ex. medlemsregister för föreningar. Den gäller alltså även NPH:s medlemsregister. Detta innebär att den som finns med I vårt medlemsregister register skall ha gett sitt personliga samtycke till detta, ha rätt att få reda på vilka uppgifter som finns I registret, kunna ändra sina personliga uppgifter samt strykas ur registret om man så önskar.
NPH:s medlemsregister är synnerligen okomplicerat och innehåller enbart namn och postadress, nödvändiga för distribution av NPHT och faktura på medlemsavgift. För dem som tillåter detta finns även e-postadress och telfonnummer i registret, detta för att underlätta kommunikationen med medlemmarna. Registret finns i sin helhet endast hos vår kassör. På vår medlemssida, där det krävs inloggning, finns medlemslistor för varje land i form av pdf-filer. Dessa listor innehåller endast namn och adress, samt i förekommande fall, namn på företag/institution där personen står som mottagare av NPHT.

2018-06-25

Bilder från NPH:s årsmöte 2018 i Tumba och Stockholm.


2018-08-25

Från och med 26/8 2018 kommer en viss förändring av hemsidan att ske: “Forum” försvinner, inloggning till Medlemssidan kommer att förändras, mm. Under några dagar kanske inte hemsidan fungerar som den skall och jag ber om överseende med detta. / Webmaster nph.nu

2018-09-25

NPHT nr 3, 2017 finns nu att ladda ned och läsa.
Nr 3, 2018 finns att ladda ned för medlemmar på medlemssidan

2018-11-20

NPHT nr 4, 2017 finns nu att ladda ned och läsa.
Nr 4, 2018 finns att ladda ned för medlemmar på medlemssidan

2018-11-20

En ny inloggningsrutin har införts för medlemssidan. Medlemmar kommer att få inloggningsuppgifter via personlig e-post. Detta kommer att ta en tid, under vilken medlemssidan är oåtkomlig för en del medlemmar, var santal dock förhoppningsivs kommer att minska snabbt. Jag ber om överseende med detta. / webmaster